top of page

TRANSITION - De danske styrker i Afghanistan

I 2010 ansøgte Mathilde Fenger Forsvaret om at rejse med de danske styrker til Helmandprovinsen i Afghanistan. Hun havde det for øje, at følge og skildre de danske udsendte i mission.

Denne rejse resulterede i en serie malerier, hvoraf de fleste kan ses på Hærens Officersskole på Frederiksberg Slot i København.

Serien var forinden udstillet på Frederiksborg Slot - og det lagde kimen til museets nye tiltag - at genoptage skildringen af de danske internationale missioner, for eftertiden, til museets. samling.


Mathilde Fenger fik opdraget med at skildre krigen i Afganistan. Peter Carlsen, krigen i Libyen og Peter Martensen, Søværnet ved Afrikas Horn. De tre malerier indgår nu i museets permanente samling.


Transition, de danske styrker i Afghanistan er Mathilde Fengers historiemaleri af den danske indsats.


Maleriet er et historiemaleri, et komponeret værk med symboler fra forskellige kernetemaer i krigen.

Maleriets titel refererer til den sidste fase af den internationale indsats, transitionen, hvor NATO-styrkerne overdrager sikkerhedsansvaret til de afghanske styrker.,


Comments


bottom of page