top of page
Screenshot 2023-09-15 at 10.35.52.png
Mathilde Fenger, født i 1977, har gjort sig bemærket som Danmarks første kvindelige bataljemaler, en titel hun opnåede i 2013. 

Hendes kunst strækker sig ud over krigssituationer og omfatter også andre betydningsfulde samfundsbegivenheder. 

Dedikeret til historiemaleriet, skildrer hun komplekse og følsomme aspekter af nutidens kriser og problemstillinger.

Fenger betoner vigtigheden af at rette opmærksomheden mod samtidens begivenheder, idét hun mener, at dette bidrager til vores fælles historiske forståelse.

Hendes værker tjener som et visuelt narrativ, der går længere, end til blot at være kunstneriske udsagn - og bliver dokumentation af historiske milepæle.


HÆDER OG TILLIDSPOSTER

-Modtager af Kunstprisen, Danish Rainbow Awards 2023
-Medlem af Advisoryboardet, Pride Art 2023
-Bestyrelsesmedlem i Gottfred og Gerda Eickhoffs Fond 2021-
-Modtager af Hjemmeværnets Fortjensttegn 2017
-Medlem af Kunstnerforeningen af 18. november 2005-
bottom of page